De Passie: diploma's aan Esrand 2023?Diploma-uitreiking leerlingen de Passie (Foto: Dewi Wender)
Van de redactie | 02-07-2020
WIERDEN – Dit jaar geen grote bijeenkomst voor de uitreiking van de diploma’s, maar in verband met de coronamaatregelen ook hier een andere uitreiking. Zeker feestelijk, maar kleinschaliger. Dit jaar nog in de school aan de Akkerwal, maar binnen afzienbare tijd wellicht in een nieuw schoolgebouw aan de Esrand.

De Passie in Wierden is een evangelische school voor de theoretische leerweg, havo, atheneum en gymnasium.

De school begon twaalf jaar geleden met dertig leerlingen. Inmiddels zijn dat er zevenhonderd.
Daarvan krijgen er deze week zo’n honderdvijftig een diploma. “De uitreiking gebeurt nu kleinschalig, maar wel feestelijk, in een versierde school”, vertelt directeur Leendert van den Dool.
Van alle kandidaten mogen twee leerlingen het examen overdoen. Het geslaagdenpercentage voor theoretische leerweg en havo is 98 procent.
Voor het VWO-examen zijn alle leerlingen geslaagd, zelfs drie cum laude.

Het is de laatste grotere activiteit op de school. Deze week gaan de deuren dicht tot 17 augustus. Dan komen zo’n 135 nieuwe leerlingen De Passie binnen.
Van den Dool: “Dat schooljaar begint bijzonder. Leerlingen die niet de anderhale meter afstand hoeven houden, maar de docenten wel. Dat betekent bijvoorbeeld dat docentrn niet door het klaslokaal kunnen lopen, want dan is er onvoldoende afstand. En als leerlingen zich op de gang verplaatsen, dient de docent in het lokaal te blijven. Een aantal organisatorische beperkingen moeten we het hoofd bieden. Hoe we dat gaan doen werken we in de vakantie uit.”

Voor De Passie wordt het dit najaar extra spannend. De Wierdense gemeenteraad heeft de besluitvorming rond een permanente vestiging van De Passie uitgesteld tot september en november. Dat besliste de gemeenteraad dinsdag 30 juni. De nieuwbouw is gepland aan de Esrand, in 2022 en gaat rond de 13,5 miljoen euro kosten. In het najaar komen de plannen zowel in de raadsvergadering als de begrotingsvergadering.
Volg ons