Dorpsraad Weerselo wil weer verderWeerselo wapen (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 28-05-2020
WEERSELO - De dorpsraad van Weerselo is langzaam weer bezig om zaken op te starten.

Sinds de start van de crisis heeft men veel digitaal overleg gehad, maar dit toonde wel aan dat niet álles digitaal kon. Af en toe is fysiek contact nodig en eerder in gang gezette initiatieven leken wat te stagneren.

Een werkgroep van dorpsraadleden en een aantal geïnteresseerde Weerseloërs werkt ook aan het project Mijn Weerselo 2030, met vele speerpunten op het gebied van wonen, duurzaamheid, leefbaarheid en onderwijs voor de langere termijn.
Volg ons