Advies: blijf zoveel mogelijk thuiswerken laptop (Foto: StockSnap / Pixabay)
Van de redactie | 03-06-2020
NEDERLAND - De landelijke Planbureaus hebben het kabinet geadviseerd om mensen de komende tijd toch nog zoveel mogelijk te stimuleren om thuis te werken.

Hoewel het openbaar vervoer nu wat meer capaciteit heeft dan voorheen, blijft dit wel fors achter bij de behoefte als iedereen nu weer het OV pakt. Waar mogelijk is thuiswerken de beste optie.

In Twente zou echter ook de elektrische fiets een goed alternatief kunnen zijn voor wie weer naar het werk wil.

Er is de afgelopen jaren immers veel geïnvesteerd in hoogwaardige fietsinfrastructuur.
elektrische_fiets (Foto: sipa Silvia)
Volg ons