Waterschap presenteert innovatiefondsWatergraaf Stefan Kuks van Waterschap Vechtstromen. (Foto: Waterschap Vechtstromen)
Van de redactie | 02-07-2020
TWENTE - Waterschap Vechtstromen heeft een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda vastgesteld. Onderdeel daarvan is een innovatiefonds dat jaarlijks wordt gevoed met 1 miljoen euro.

Met het fonds wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het waterbeheer.

De Kennis- en Innovatieagenda biedt ruimte om innovaties in de praktijk uit te proberen, daar lessen uit te trekken en deze vervolgens te vertalen naar het dagelijkse werk en de opgaven van het waterschap.

Watergraaf Stefan Kuks legt uit: “Door de samenvoeging van denk,- ontwikkel,- en doe-kracht van verschillende partijen en samenwerking aan praktijkgerichte oplossingen wordt kennis uit de regio breed samengevoegd. De afgelopen jaren boekten we daar al mooie resultaten mee. We gaan nu in volle kracht door, want de maatschappij staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. De klimaatverandering bijvoorbeeld is al bijna 20 jaar een uitdaging voor de waterschappen, maar manifesteert zich steeds meer als een maatschappelijke crisis. Kijk naar hoe droog het in Oost Nederland is geweest in 2018, 2019 en in 2020 al weer. En hoe intens de diverse piekbuien plotseling zijn. Daar is in 2019 de stikstofcrisis bovenop gekomen, en in 2020 de coronacrisis die met een flinke economische recessie gepaard gaat. Er zijn dus nogal wat uitdagingen. Door krachten te bundelen en door het toepassen van nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen willen we de opgaven van het waterschap (slimmer, beter, sneller) realiseren en ook de regionale economie en werkgelegenheid stimuleren.”
Volg ons