Van de redactie | 06-07-2020
LOSSER - De gemeenteraad van Losser nodigt inwoners uit om na het zomerreces mee te praten over twee belangrijke onderwerpen.

De gemeenteraad hecht een grote waarde aan de betrokkenheid van de Lossernaren bij besluiten. Dit zorgt namelijk voor goede afwegingen en voldoende draagvlak. Na de vakantie komen de warmtevisie en detailhandelsvisie aan bod.

Belangstellenden kunnen nu al contact opnemen met griffie@losser.nl, zodat zij hun mening kunnen geven. Deze onderwerpen komen aan bod bij de beeldvormende vergadering van 18 augustus.
Volg ons