Van de redactie | 09-07-2020
TWENTE – Autobedrijven in Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen zijn afgelopen jaar meerdere malen gecontroleerd als onderdeel van de aanpak van ondermijning.

Daardoor zijn misstanden aan het licht gekomen. Het betreft een gezamenlijke controle die werd gehouden vanwege landelijke verschillen in de autobranche. Er zijn keurige bedrijven, maar ook bedrijven die het niet nauw nemen met de wet.

“Door de integrale controles is meer zicht verkregen op de autobedrijven,” aldus de gemeenten.

“Gesteld kan worden dat een groot deel zich netjes aan de regels houdt en bijdraagt aan een gezond ondernemingsklimaat. Er zijn echter ook bedrijven die de regels hebben overtreden." aldus John Joosten op Twente FM. 

Denk hierbij aan overtredingen van milieuwetgeving, brandveiligheid, maar ook zijn er gestolen onderdelen en een gestolen auto gevonden. Daarbij worden vermoedens van uitkeringsfraude verder onderzocht.”

De acties leiden tot een aantal vervolgonderzoeken. De resultaten worden de komende tijd opgevolgd door betrokken instanties, waaronder de Omgevingsdienst Twente, het Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de politie, de Sociale Recherche Twente, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en de gemeenten.

Wat is ondermijning?

Dit integrale onderzoek was gericht op het opsporen van ondermijning.
Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een maatschappelijk probleem, aldus de vier samenwerkende gemeenten. Ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld en beïnvloeden zo de samenleving. Normen raken vervaagd en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid nemen af. Een maatschappelijk probleem dat alleen kan worden aangepakt door als één overheid op te treden. Dit hebben verscheidene overheidsinstanties het afgelopen jaar op meerdere vlakken gedaan.
Volg ons