Bedrijven in pluimveestalDeurningen plaatsnaambord (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 23-10-2020
DINKELLAND – De gemeenteraad van Dinkelland buigt zich dinsdag 27 oktober over het voorstel om het bestemmingsplan 'Buitengebied, Deurningerstraat 20 en 22 Deurningen' vast te stellen.

De eigenaar van een bestaande voormalige agrarische schuur heeft een verzoek ingediend om herziening van het bestemmingsplan, zodat het mogelijk wordt om in de gehele voormalige pluimveestal bedrijfjes te vestigen.

Momenteel wordt op huisnummer 20 in beperkte omvang nog een grondgebonden veehouderij uitgeoefend. Op nummer 22 wordt een deel van de voormalige pluimveestal verhuurd aan kleinschalige bedrijven en het overige deel mag ten behoeve van opslag gebruikt worden.

In de huidige situatie verhuurt initiatiefnemer echter de gehele voormalige pluimveestal ten behoeve van bedrijvigheid.
Het gaat om meerdere kleinschalige bedrijven zoals een indoor skivoorziening, een fietsbandenproductiebedrijf, een fotostudio en een meubelmakerij.
Omdat deze ontwikkeling niet in overeenstemming is met het huidige bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Volg ons