Enternaar Jan Brok op negende plek BBBEnter plaatsnaambord (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 18-10-2020
ENTER - Jan Brok (65) uit Enter staat op de negende plaats van de kieslijst van de nieuwe partij BoerBurgerBeweging (BBB).

Tijdens de ledenvergadering, afgelopen zaterdag, werd dat bekend gemaakt. De plattelandspartij doet voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, die volgend jaar op 17 maart gehouden worden.

Op de website van de BoerBurgerBeweging wordt de Enternaar voorgesteld. In de agrarische sector is de voormalig pluimveehouder een bekend en vertrouwd gezicht.
Samen met wijlen Wien van den Brink en andere veehouders stond Jan Brok aan de wieg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), nu Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en was hij medeoprichter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Daar was hij van 2004 tot en met 2017 secretaris.

Sinds 2017 is hij zelfstandig adviseur voor pluimveehouders. In die hoedanigheid heeft hij onder meer tientallen pluimveehouders bijgestaan tijdens de Fipronil-crisis. Tevens is hij coördinator van de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB) en onbezoldigd adviseur bij de agrarische promotieorganisatie Team Agro NL.

Brok heeft ruime ervaring met en kennis van juridische onderwerpen op het gebied van onder meer diergezondheid, hygiëne en zoönosen en is een expert op het gebied van agrarische wet- en regelgeving.
Volg ons