Bodemonderzoek speeltuintjes in EnterEnter plaatsnaambord (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 03-12-2020
ENTER - De gemeente Wierden wil er zeker van zijn dat er op plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen geen asbest in de bodem aanwezig is. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) in opdracht van de gemeente Wierden verkennend bodemonderzoek uitvoeren op een aantal locaties, zoals speeltuintjes, in Enter. De onderzoeken vinden plaats tussen 8 en 10 december 2020.

Waarom onderzoeken?

Projectbureau BAS onderzoekt in opdracht van de Provincie Overijssel en zeven Twentse gemeenten, waaronder Wierden, alle plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen op de aanwezigheid van asbest. Mocht er ergens asbest gevonden worden, dan zorgt Projectbureau BAS ook dat het opgeruimd wordt.
Op dit moment is het Projectbureau onder andere bezig met onderzoeken in de gemeente Wierden.

Verkennend bodemonderzoek

Allereerst wordt gestart met een historisch onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar het gebruik van een terrein in het verleden. Op basis van het historisch onderzoek verwacht het Projectbureau BAS dat er op de genoemde locaties geen asbest in de bodem zit, maar het is niet met zekerheid te zeggen.
Daarom wordt er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.
Gecertificeerde (professionele) onderzoeksbureaus voeren deze onderzoeken uit. Hierbij worden op een aantal plaatsen op de locaties gaten geboord en/of sleuven gegraven. Op die manier kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de grond zit en hoeveel. De medewerkers die het onderzoek uitvoeren dragen beschermende kleding.

Volksgezondheid

Als er tijdens het onderzoek asbest wordt gevonden, dan levert dat niet direct gevaar voor de gezondheid op. Dat asbest bevindt zich dan nog onder de oppervlakte waardoor er geen acuut risico voor de gezondheid bestaat. Mocht er asbest aanwezig zijn, dan geeft Projectbureau BAS de opdracht het asbest op te ruimen.

Resultaat onderzoek

De resultaten van de onderzoeken worden via de website van de gemeente en de krant gedeeld. Mocht blijken dat er op een locatie tóch asbest gevonden wordt, dan ontvangen de omwonenden van die locatie een brief.

Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)

Projectbureau BAS ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. Het Projectbureau is gehuisvest in het gemeentehuis van Hof van Twente.
www.bodemasbestsanering.nl
Volg ons