Oude zeeklei in poelen ManderheideTerreinbeheerder Rick Staudt (Foto: Maurits Olde Olthof)
Door: Jenny ter Maat | 31-12-2020
MANDER – Op de bodem van de eind dit jaar uitgegraven poelen op de Manderheide ligt zeeklei. Blauwgrijs van kleur en miljoenen jaren oud. Twente FM ging op pad met terreinbeheerder Rick Staudt, die vertelt over de werkzaamheden van de laatste weken.

Landschap Overijssel is sinds oktober bezig met het versterken en het weerbaarder maken van de Manderheide, zodat de kwetsbare planten en dieren die er leven er ook in de toekomst kunnen blijven bestaan.

Bomenkap

Stapels boomstammen liggen er op de Manderheide. De afgelopen weken is er flink gekapt, zo’n vijfentwintig hectare, het grootste deel van wat op de planning stond. Staudt vertelt in de video om welke bomen het gaat en wat er met de stammen, takken en stobben gebeurt.

Nieuwe aanplant

Er worden niet alleen bomen gekapt, er wordt ook aangeplant. Boomsoorten die hier thuis horen, zoals wintereik en Europese vogelkers. Uit die herplant moet een waardevol loofbos groeien, dat een veel grotere toegevoegde waarde qua biodiversiteit dan het gekapte bos. Overigens wijken niet alle bomen voor de heide; op verschillende plekken blijven groepjes bomen staan.

Kamsalamander

De Manderheide is ook het leefgebied van de kamsalamander. Om de populatie van dit zeldzame amfibie in stand te houden, zijn op de Manderheide bestaande poelen verbeterd en nieuwe poelen gegraven. Met op de bodem zeeklei uit dit gebied, miljoenen jaren oud.

Vervolg...

Komend voorjaar moeten deze werkzaamheden klaar zijn. Daarna gaat het vervolgbeheer beginnen.
Kortom, er valt nog veel te vertellen over de Manderheide, ook in het nieuwe jaar.
Volg ons