Investeren in water natuurgebiedenwater (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 11-07-2019
OVERIJSSEL - Het Waterschap Vechtstromen gaat samen met de Provincie Overijssel en het Rijk investeren in projecten die bijdragen aan het vasthouden van water in natuurgebieden.

De extreem droge zomer van afgelopen jaar wees uit dat hierdoor grote problemen kunnen ontstaan voor de natuur. Het vasthouden van water ten behoeve van droogte heeft hierbij prioriteit.

De belangrijkste geplande maatregelen zijn onder meer het dempen van greppels en minder diep maken van waterlopen.

In het verleden werden diepe greppels aangelegd om juist veel water af te voeren voor de houtproductie, maar bij aanhoudende droogte werkt dit juist averechts. De maatregelen worden onder bij Oldenzaal, Enter, Vriezenveen en Ommen uitgevoerd, ergens voor 2022.
drooggevallen watergangen verdroogde aarde (Foto: Léon de Man)
Volg ons