Klimaateffecten voor Twente in kaart regenpijp water (Foto: lilmedia ├ůsa Lundqvist / Pixabay)
Van de redactie | 16-11-2019
TWENTE -  De klimaatatlas Twente is gelanceerd.

Het klimaat verandert waardoor steeds vaker extreme weersomstandigheden voorkomen. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart.

Op basis hiervan gaan gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen in hun gebied aan de slag om er voor te zorgen dat Twente in de toekomst bestand is tegen deze weersextremen. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is.

De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk.

Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is. Zo weten we in welke wijk, welke straat en bij welke huizen maatregelen nodig zijn.
Volg ons